นโยบายการเปลี่ยนและรับคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนและรับคืนสินค้า

 

        เราหวังว่าคุณจะพึงพอใจกับสินค้า ที่คุณสั่งซื้อ ถ้าสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ได้หรือเสียหาจากความผิดพลาดของบริษัทและผลิตภัณฑ์ ไม่รับคืนในกรณีสั่งสินค้าผิด คุณสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพเดิม เพื่อรับคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่รับสินค้า และกรุณาแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 5 วันทำการ หลังจากวันที่ คุณได้รับผลิตภัณฑ์

  เงื่อนไขการเปลี่ยนและรับคืนสินค้า

1.กล่องสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่มีลาเบลใดๆติด ที่กล่องของสินค้า กรุณาใส่ในกล่องหรือหอกระดาษก่อนติดลาเบล

2. เอกสารและคู่มือต้องอยู่ครบ

3.สินค้าต้องไม่ถูกแกาะ

4.อุปกรณ์ที่ให้มาต้องอยู่ครบ

5.ถุงพลาสติกต้องอยู่ครบ

ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่คุณได้รับ คุณจะได้พบกับรายละเอียดของการสั่งซื้อของคุณ พร้อมกับรายละเอียดของการส่งคืนสินค้า กรุณาตรวจสอบถ้ารายการที่แสดงในใบนำส่งสินค้าไม่ตรงกับสินค้าที่มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีที่ฝ่ายบริการลูกค้า  064-9480340

ในกรณีที่คุณส่งคืนสินค้า นอกเหนือจากเหตุผลของความบกพร่องในสินค้า หรือการส่งมอบ ไม่ครบถ้วน หรือการส่งไม่ถูกต้อง คุณจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการคืนสินค้า เราขอแนะนำให้ส่งคืนโดยมีการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการขนส่ง (จำเป็นต้องมีลายเซ็น และเอกสารยืนยัน) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งคืนสินค้า

ในกรณีที่มีการคืนเงิน บริษัทจะคืนเงินเต็มจำนวน (และต้องขออภัยที่เราสามารถคืนเงินได้เฉพาะ มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อแต่ไม่สามารถคืนเงินค่าขนส่งค่ะ) ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ ได้รับแจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้าของคุณ และเมื่อทางบริษัทได้รับคืนสินค้าในสภาพที่ สมบูรณ์จากคุณเรียบร้องแล้ว ในระยะเวลาภายใน 14 วันทำการหลังจากวันที่รับสินค้า

โปรดทราบว่าบริษัทไม่รับคืนสินค้าที่มีการเปิดใช้ ในกรณีนี้บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบว่าไม่มีการคืนเงิน และจะจัดส่งคืนสินค้าให้คุณ โดยที่คุณจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่ง ระยะเวลาในการจัดส่งภายใน 28 วัน นับจากวันที่บริษัทแจ้งเตือนคุณ

นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทาง www.nemesis-online.com เท่านั้น ไม่รับเปลี่ยน  หรือคืนสินค้า สำหรับการซื้อช่องทางอื่น ที่ร้านค้าอื่นๆ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันความพึงพอใจเมื่อเห็นควร

หากท่านประสงค์ที่จะคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อผ่าน www.nemesis-online.com กรุณาปฎิบัติตามเงื่อนไข  การเปลี่ยน และคืนสินค้า ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

แจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้า

"กรุณาแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 5 วันทำการหลังจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ โดย ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ 064-9480340 (เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. -18.00 น.)

*โปรดทราบว่าทุกผลิตภัณฑ์ออนไลน์จะถูกขนส่งด้วยรถและบรรจุภัณพ์ที่มีคุณภาพทั่วประเทศไทยเท่านั้น"

ขั้นตอนที่ 2

ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ

"เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการเพื่อแจ้งผล การอนุมัติการคืนสินค้าหรือขอเอกสารรับรองเพิ่มเติมถ้าการคืนสินค้าของท่านได้ถูกอนุมัติ เจ้าหน้าที่ จะนัดวันและเวลารับของคืนจากท่าน"

ขั้นตอนที่ 3

การส่งคืนสินค้า "กรุณาห่อสินค้าอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง" เมื่อพนักงานไปรับคืนสินค้าจากท่าน หรือขนส่งจากท่านโปรดทราบว่าการรับคืนสินค้าจำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้ส่งคืน  และเมื่อเราได้รับคืนสินค้าจากท่านกลับเข้ามาที่คลังสินค้าของเราเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการ เรื่องการคืนเงินค่าสินค้าให้ท่าน

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนการคืนเงิน "การดำเนินการเรื่องการคืนเงินจะใช้เวลา 3 - 7 วันทำการ

ขออภัยค่ะ บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าขนส่งได้ ในกรณีที่ท่านได้รับสินค้าที่เสียหายโปรดติดต่อเราทันที เพื่อช่วยเหลือ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ""สินค้าเสียหาย"" เราจะดำเนินการขอคืนสินค้าให้ท่านโดยเร็วที่สุดค่ะ"

Visitors: 157,523