3 ช่วงระยะเหยื่อกำจัดปลวก

การกำจัดปลวกด้วยเหยื่อ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

 

ระยะที่ 1 : 30 วันแรก   ปลวกสร้างทางเดินดินขนาดใหญ่ , พบปลวกงานในกล่องมากขึ้น

เมื่อปลวกงานเข้ามากินเหยื่อ  ปลวกงานจะปล่อยฟีโรโมนบริเวณกล่องสถานี เพื่อแจ้งปลวกงานตัวอื่นๆ รู้ว่าภายในกล่องสถานีนี้มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์  ปลวกงานจะเปลี่ยนพฤติกรรมหยุดกินไม้ภายในบ้าน แล้วหันมากินเหยื่อแทน  ซึ่งปลวกงานอาจจะทำทางเดินดินมีขนาดใหญ่ขึ้น ขยายเส้นทางเดินดิน  เพื่อให้ปลวกงานทั้งรังสามารถ เข้าถึงแหล่งอาหารเหยื่อในกล่องสถานีได้มากขึ้น  แต่ปลวกกินเหยื่อไปประมาณ 1-2 สัปดาห์แรก ฟันปลวกจะนิ่ม ปลวกจะไม่สามารถกลับไปกินไม้ภายในบ้านได้อีก

 

ระยะที่  2 : 30 – 45  วัน   พบปลวกทหาร (หัวส้ม) มากขึ้น

    ปลวกงานจะมีระยะการลอกคราบทุก ๆ 15 วัน เมื่อปลวกงานกินเหยื่อเข้าไปแล้ว จะไม่สามารถลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์ ปลวกงานจะอ่อนแอ เราจึงพบปลวกทหารมีปริมาณมากกว่าปลวกงาน เมื่อปลวกงานมีปริมาณลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณอาหารที่ไปเลี้ยงประชากรปลวกเกิดการขาดแคลน

 

ระยะที่  3 : 45 วันขึ้นไป  :   ปลวกลดลง , พบวรรณะสืบพันธุ์สำรอง

เมื่อภายในรังปลวกเกิดการขาดแคลนอาหาร ประชากรปลวกจะเริ่มทยอยตายลงอย่างต่อเนื่อง และบางครั้งอาจจะพบปลวกวรรณะสืบพันธุ์สำรองออกมาจากรัง เพื่อมาหาอาหารเอง  จนสุดท้ายประชากรทั้งหมดก็ตายลง รวมถึงนางพญาปลวก และตัวอ่อนภายในรังทั้งหมด

Visitors: 160,784