ติดตั้ง 2 จุด

รหัสสินค้า : Set7

ราคา

2,500.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 2,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Set ติดตั้ง 2 จุด


รายละเอียดสินค้า

  • เหยื่อกำจัดปลวก Nemesis ขนาด 100 กรัม/ซอง จำนวน 2 ซอง
  • สารดึงดูดปลวก (PLUS Active Celulose) ขนาด 100 กรัม จำนวน 2 ซอง (แถมฟรี)
  • สถานีเหยื่อภายในบ้าน จำนวน 2 สถานี
  • เทปกาวผ้า ชนิดพิเศษ 1 ม้วน
  • คู่มือการใช้งาน


คุณลักษณะเฉพาะ : ระบบเหยื่อกำจัดปลวก

ชื่อการค้า : Nemesis Bait

กลุ่มสารเคมี Insect Growth Regulators - IGR

ชื่อสามัญและอัตราส่วน คลอฟลูอะซูรอน (0.1%)

ลักษณะที่ปรากฏ : ชนิดผงสีขาว

กลิ่น : ไม่มีกลิ่นการออกฤทธิ์

สารควบคุมการเจริญเติบโต (insect Growth Regulators-IGRs) และตัวควบคุมการปล่อยสาร สารควบคุมการเจริญเติบโตเป็นโฮโมนเฉพาะสำหรับแมลงในเหยื่อกำจัดปลวก สารนี้จะยับยั้งไม่ให้ปลวกลอกคราบซึ่งรู้จักกันในนาม สารยับยั้งการลองคราบ (Chitin Synthesis Inhibitors – CSI) หลังจากปลวกได้กินเหยื่อที่มีสารยับยั้งการลอกคราบ ปลวกไม่สามารถลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในสุดปลวกจะตายทั้งรัง


หมายเหตุ : การกำจัดปลวก 1 รัง อาจจะใช้เหยื่อในปริมาณ 300-400 กรัม ขึ้นอยู่กับขนาดรังปลวก

Visitors: 160,793